Przygotowujemy dedykowane programy ubezpieczeniowe dla różnych sektorów gospodarki i branż! Opracowujemy zapisy, klauzule i wyłączenia, które skutecznie zabezpieczają interesy naszych Klientów! Negocjujemy najlepsze stawki!

Zapoznaj się z naszymi programami:

Ubezpieczenia dla Spółdzielni
Mieszkaniowych 

Ubezpieczenia dla Zarządców
Wspólnot Mieszkaniowych i TBS

 

Nasi brokerzy ubezpieczeniowi dysponują wszechstronnym, przekrojowym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki, dzięki czemu stanowią profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz identyfikacji kluczowych zagrożeń.

Nasze „szyte na miarę” programy skuteczniej, niż gotowe produkty i polisy ubezpieczeniowe, odpowiadają na zagrożenia jakie przedsiębiorstwa mogą napotkać w swoim rozwoju.

Przygotowywaliśmy już indywidualne programy ubezpieczeniowe dla dużych podmiotów z branży: transportowej (TSL), motoryzacyjnej, medycznej, rolnej, spożywczej, budowlanej i przemysłu stalowego. Przygotowaliśmy wreszcie ogólnopolskie programy: zdrowotny, rolny oraz dla sektora nieruchomości mieszkalnych.

Program dla sektora nieruchomości mieszkalnych dedykowany jest Zarządcom Wspólnot Mieszkaniowych (zobacz Program) i TBS oraz Spółdzielniom Mieszkaniowym (zobacz Program).

Programy ubezpieczeniowe Grupy CONECTO BROKER to gwarancja kompleksowego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju biznesu!