Ubezpieczenia Zarządów

Ubezpieczenie OC Członka Zarządu • Polisa D&O (Directors & Officers)

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu to na świecie standardowa forma zabezpieczania osób zarządzających, zyskująca na popularności także na rynku polskim.

Członkowie zarządu, rad nadzorczych prokurenci lub główni księgowi w ramach codziennych obowiązków zarządczych podejmują decyzje, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością finansową lub prawną. Ze względu na ilość podejmowanych decyzji ryzyko popełnienia błędu o dotkliwych konsekwencjach jest bardzo duże.

Rozwiązaniem jest Ubezpieczenie Directors & Officers, które chroni majątek osobisty kadry zarządzającej, a także ich współmałżonków oraz spadkobierców. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu (polisa D&O) może chronić nie tylko przed odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne lub podatkowe spółki, ale także w sytuacji odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej.

Odpowiedzialność cywilnoprawna może dotyczyć w szczególności odpowiedzialności wobec spółki za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (zawarcie umowy niekorzystnej dla spółki), odpowiedzialności wobec osób trzecich w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (np. gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań). Pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności karnej może nastąpić np. w wyniku popełnienia przestępstwa określonego przez KSH (np. niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki pomimo warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku), ustawę o rachunkowości (np. niesporządzenie sprawozdania finansowego lub zawarcie w nim nierzetelnych danych), kodeks karny (np. zawarcie niekorzystnej dla spółki transakcji).

Przykładami roszczeń, jakie wchodzą w zakres ochrony ubezpieczeniowej są także postępowania karne prowadzone przez prokuraturę pod zarzutem działania na szkodę spółki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, roszczenie do członków zarządu o pokrycie straty wynikającej z obniżenia dotacji z tytułu zaniedbań, postępowanie urzędu kontroli skarbowej w sprawie o nieprawidłowe rozliczanie podatków, postępowanie prowadzone przez KNF z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych, czy roszczenie pracownika o naruszenie dóbr osobistych (mobbing). Niedoceniany jest prewencyjny aspekt polisy OC Członków Zarządu. Z polisy pokrywane są koszty porady prawnej i innych eksperckich porad, mających zapobiec roszczeniu lub zminimalizować jego zakres.

Zakres oferowanej przez polisę Directors & Officers ochrony jest niezwykle szeroki i poza zakresem ochrony podstawowej obejmującej wypłatę uzasadnionego świadczenia i poniesieniem przez ubezpieczyciela w imieniu członków zarządu kosztów obrony, ubezpieczenie to obejmuje m.in.: koszty związane z odzyskaniem dobrego imienia przez członków zarządu, koszty porady prawnej, wydatki na kaucje i poręczenia.

Warto pamiętać, że polisą D&O można objąć nie tylko zarząd spółki kapitałowej. Adresatem ubezpieczenia mogą być również członkowie zarządów Wspólnot lub Spółdzielni Mieszkaniowych, Stowarzyszeń, czy Fundacji.

Brokerzy z grupy CONECTO BROKER posiadają szerokie doświadczenie w zakresie obejmowania ochroną osób zarządzających w podmiotach prawnych o różnej formie organizacyjnej i kapitałowej.

W obszarze zabezpieczenia interesów osób kluczowych i decyzyjnych oferujemy doradztwo przy tworzeniu dedykowanych programów ubezpieczeniowych obejmujących w ramach polisy D&O m. in.:

  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem spółki
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem udziałowców
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem osób trzecich

UWAGA: Dzięki uzyskanej pozycji na rynku ubezpieczeń, zakresy ochrony negocjujemy na najlepszych poziomach przy najlepszych stawkach!

Zakres usług brokerskich związanych z obsługą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu sprawdzisz tu - kliknij

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.