Ubezpieczenia Budowlane • Montażowe • CAR EAR • Broker

Ubezpieczenie Robót Budowlano-Remontowych CAR / EAR • Firmy Budowlanej • Budowy • Ryzyka Budowlane i Montażowe

Ubezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyka budowlano-montażowego (CAR/EAR) zapewnia możliwie kompleksową i spójną ochronę inwestycji przed szkodami materialnymi, a w odniesieniu do osób trzecich również szkodami na osobie. Polisy budowlane dedykowane są dla wszystkich firm realizujących kontrakty budowlano - montażowe. Ubezpieczeni są wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

Przedmiotem ubezpieczenia budowlanego jest obiekt w trakcie budowy lub montażu oraz mienie znajdujące się na placu budowy. Standardowa ochrona ubezpieczeniowa trwa od rozpoczęcia budowy, do jej zakończenia. Specjaliści z Grupy CONECTO BROKER rozszerzają ją o okres gwarancyjny, po zakończeniu procesu budowlanego, na szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania kontraktu. 

Zakres ubezpieczenia budowlanego obejmuje ubezpieczenie szkód materialnych w systemie all risks, czyli strat spowodowanych żywiołami m.in. przez: pożar, wybuch, zalanie, powódź, śnieg, wichurę, zapadnięcie lub osunięcie gruntu oraz ryzyka typu włamanie, kradzież, szkody spowodowane złym wykonawstwem, akty wandalizmu, katastrofę budowlaną. W ramach tej polisy można zawrzeć także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku ochroną objęta jest jednak tylko odpowiedzialność cywilna deliktowa (tj. powstałą na skutek czynu niedozwolonego). Ochrona nie obejmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania kontraktu. Ten obszar odpowiedzialności pokrywają inne polisy ubezpieczeniowe (kliknij).

Polisy budowlano-montażowe cechują się bardzo dużą liczbą wyłączeń - ograniczeń zakresu. Przy zawieraniu polisy kluczowym jest szczegółowe określenie wymagań co do zakresu pokrycia - poprzez włączenie klauzul dodatkowych oraz ustalenie optymalnej wysokości limitów i udziałów własnych. Błędne określenie sumy ubezpieczenia może narazić inwestora lub wykonawcę na ogromne straty. Należy pamiętać także o tym, że dla wielu klauzul dodatkowych ustanawiane są limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, które standardowo, wskutek wypłaty odszkodowania, ulegają pomniejszeniu. Brokerzy z Grupy CONECTO BROKER znaleźli sposób, który chroni inwestorów przed przykrościami z tego wynikającymi.

Ze względu na stopień skomplikowania ochrony ubezpieczeniowej procesu inwestycyjnego oraz potencjalnie dużą wartość roszczeń i strat, partnerem w tym procesie powinien być doświadczony broker ubezpieczeniowy.

W obszarze ubezpieczeń budowlanych oferujemy m.in. programy:

  • Ubezpieczenie Ryzyk Budowalnych (CAR)
  • Ubezpieczenie Ryzyk Montażowych (EAR)
  • Ubezpieczenie Maszyn Budowlanych (CPM)
  • Ubezpieczenie Wzrostu Kosztu Inwestycji (Project Cost Overrun)
  • Ubezpieczenie Przyszłego Utraconego Zysku Inwestora Wskutek Szkody w Procesie Budowlanym (ALOP)
  • Ubezpieczenie Strat Wynikłych z Opóźnienia w Zakończeniu Inwestycji (DSU)
  • Kompleksowe Ubezpieczenie Projektu (CPI)

UWAGA: Dzięki uzyskanej pozycji na rynku ubezpieczeń, zakresy ochrony negocjujemy na najlepszych poziomach przy najkorzystniejszych dla ubezpieczającego stawkach!

Zakres usług brokerskich związanych z obsługą ubezpieczeń budowlanych sprawdzisz tu - kliknij

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.