Ubezpieczenia Środowiskowe • Gwarancje • Broker

Ubezpieczenia Środowiskowe • Ubezpieczenia za Szkody w Środowisku • Od Skutków Skażenia Środowiska • Polisa Środowiskowa • Gwarancje Środowiskowe • Ryzyka Środowiskowe

Odpowiedzialność Cywilna za szkody środowiskowe była „od zawsze”, ale ustawa środowiskowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, podniosła ją na najwyższy poziom. Każda firma, niezależnie od branży i specyfiki działalności powinna opracować analizę ryzyka (zgodnie z wymaganiami art 208 ust 4 pkt 1-4 Prawo Ochrony Środowiska), w ramach której zidentyfikuje wszelkie, potencjalne ryzyka środowiskowe prawdopodobieństwo ich wystapienia. Złożona natura tych ryzyk, powoduje, że ich analiza jest jednym z najtrudniejszych etapów procesu zarządzania nimi.

Odpowiedzialność Cywilną za szkody środowiskowe była „od zawsze”, lecz ustawa środowiskowa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, podniosła ją na najwyższy poziom. Przed wejściem ustawy środowisko było „bezbronne” w tym sensie, że szkody w środowisku mogła wnieść osoba poszkodowana. Ustawa wprowadziła nową zasadę: „zanieczyszczający płaci”, która nałożyła odpowiedzialność finansową podmiotów gospodarczych, które swoją działalnością albo powodują bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem szkody w środowisku, w tym w bioróżnorodności, albo ją wyrządzają i dał bardzo silne prawne narzędzia Urzędowi ds. Ochrony Środowiska, które może skutecznie wnosić roszczenia w „imieniu przyrody”.

Dlatego warto w tym obszarze skorzystać z doświadczenia wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych, tym bardziej, że standardowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach polisy OC jest niewystarczająca. Kluczem do skutecznej ochrony przedsiębiorstw są ubezpieczenia środowiskowe oraz gwarancje środowiskowe, które łączą w swoim zakresie zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i administracyjną, tak by kompleksowo pokryć ryzyko związane ze szkodą w środowisku.

Wysokość szkód w środowisku, wymagających niekiedy rozłożonego na lata procesu ich eliminacji (np. kosztów odtworzenia różnorodności biologicznej) powinna być wystarczającą motywacją do skorzystania z doradztwa doświadczonego brokera ubezpieczeniowego.

Podstawowym celem polis środowiskowych jest jest zabezpieczenie zapłaty roszczeń, tak aby możliwe było przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Polisy te obejmują zarówno straty poniesione przez osoby trzecie, jak i te na terenie własnym ubezpieczonego. Oferują ponadto ochronę dla szkód o charakterze nagłym i stopniowym, pokrywają więc koszty szkód o charakterze „historycznym", których w momencie zawierania ubezpieczenia podmiot zawierający umowę ubezpieczenia nie był świadom istnienia zanieczyszczenia.

Pełne ubezpieczenia środowiskowe oferują również ochronę w zakresie pokrycia:

 • przerw we własnej działalności
 • koszty monitoringu i badań określających, czy prace naprawcze np. dekontaminacji gruntu lub wód, zmierzają w dobrym kierunku
 • ochrona wartości nieruchomości osób trzecich. Ma to znaczenie dlatego, że teren skażony traci swoją wartość i użyteczność
 • kosztów działań Public Relations zmierzające do odbudowania reputacji firmy
 • szkody osobowej
 • szkody na mieniu
 • szkód wyrządzonych przez pojazdy
 • pokrycie kosztów minimalizacji
 • koszty ochrony prawnej

Dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów coraz częściej proponujemy gwarancje środowiskowe. Gwarancje środowiskowe stanowią zabezpieczenie zapłaty roszczeń o których mowa w art 48 ust 1 ustawy o odpadach umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego, a w tym:

 • decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca ich składowania lub magazynowania o której mowa w art 26 ust 2
 • obowiązkowi wynikającemu z art 47 ust 5 w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania
 • łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych
 • skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r.

Coraz bardziej restrykcyjne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska będą w coraz większym stopniu wpływały na działalność przedsiębiorstw w obszarze ich oddziaływania na środowisko. Należy się też spodziewać stałego wzrostu poziomu odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Firmy powinny mieć świadomość, że organy ochrony środowiska są w mocy wstrzymać pracę przedsiębiorstwa w przypadku zagrożenia szkodą w środowisku.

Brokerzy zrzeszeni w CONECTO BROKER posiadają doświadczenie w zakresie analizy ryzyk środowiskowych w takich sektorach przemysłu jak: naftowy, chemiczny, poligraficzny, produkcji tworzyw sztucznych, motoryzacji, składowisk i wysypisk śmieci, hut oraz transport.

W obszarze ubezpieczeń środowiskowych oferujemy m.in. programy:

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności za Szkody w Środowisku (w rozumieniu dyrektywy środowiskowej)
 • Ubezpieczenie Kosztów Utylizacji Zanieczyszczeń
 • Ubezpieczenie Szkód Wynikłych z Emisji Nagłej jak i Stopniowej (długotrwałej)
 • Zabezpieczenie wymagane przez Ustawę o Zapobieganiu Szkodom w Środowisku i ich Naprawie
 • Gwarancje Środowiskowe

UWAGA: Dzięki uzyskanej pozycji na rynku ubezpieczeń, zakresy ochrony negocjujemy na najlepszych poziomach przy najlepszych stawkach!

Zakres usług brokerskich związanych z obsługą ubezpieczeń środowiskowych sprawdzisz tu - kliknij

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.