Ubezpieczenia Majątkowe • Broker

Ubezpieczenia Majątkowe dla Firm • Ubezpieczenie Mienia • Polisa BI • Polisa EEI • Polisa MB • Polisa MLOP

Ubezpieczenia Majątkowe All-Risks to tarcza chroniąca majątek firm przed utratą lub zniszczeniem na skutek wydarzeń, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Obejmuje każdy przypadek wystąpienia szkody za wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pokrywa koszty strat materialnych w mieniu wywołanych najczęściej zdarzeniami losowymi (np. eksplozja, ogień, powódź, huragan, zapadanie i osuwanie ziemi, deszcz nawalny, grad, uderzenie pioruna), ale obejmuje także ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, czy nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia mogą być nieruchomości, lokale, produkty, towary, maszyny, urządzenia (np. sprzęt komputerowy) i ich wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne i inne składniki majątku przedsiębiorstwa. O zakresie polisy decyduje analiza ryzyka oraz audyt ubezpieczeniowy przeprowadzany przez wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych zrzeszonych w CONECTO BROKER.

Kompleksowe bezpieczeństwo zapewnia firmom rozszerzenie podstawowych ubezpieczeń majątkowych o polisy specjalistyczne np. Ubezpieczenie BI (Business Interruption) pokrywające określone koszty działalności w czasie po powstaniu szkody, do przywrócenia pełnej sprawności działalności, Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego (EEI), Ubezpieczenie Maszyn, Urządzeń i Aparatów od Uszkodzeń i Awarii (MB), Ubezpieczenie Od Utraty Zysku w Wyniku Awarii Maszyn (MLOP).

Do ubezpieczeń gospodarczych należy również Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej, które ma na celu naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). (zobacz również Polisa OC Firmy)

W obszarze ubezpieczeń majątkowych oferujemy m.in. programy:

  • Ubezpieczenie Mienia od Wszelkich Ryzyk / All Risks
  • Ubezpieczenie Business Interruption (Polisa BI) 
  • Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego (Polisa EEI)
  • Ubezpieczenie Maszyn, Urządzeń i Aparatów od Uszkodzeń i Awarii (Polisa MB)
  • Ubezpieczenie Od Utraty Zysku w Wyniku Awarii Maszyn (Polisa MLOP)

UWAGA: Dzięki pozycji na rynku ubezpieczeń, zakresy ochrony zawsze negocjujemy na najlepszych poziomach. przy najlepszych stawkach!

Zakres usług brokerskich związanych z obsługą ubezpieczeń majątkowych sprawdzisz tu - kliknij

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.