Ubezpieczenie Członka Zarządu • Broker

Ubezpieczenie OC Członka Zarządu • Polisa D&O (Directors & Officers) • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, odpowiedzialności Zarządu względem spółki, udziałowców oraz osób trzecich

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu to na świecie standardowa forma zabezpieczania osób zarządzających, zyskująca na popularności także na rynku polskim.

Członkowie zarządu, rad nadzorczych prokurenci lub główni księgowi w ramach codziennych obowiązków zarządczych podejmują decyzje, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością finansową lub prawną. Ze względu na ilość podejmowanych decyzji ryzyko popełnienia błędu o dotkliwych konsekwencjach jest bardzo duże.

Rozwiązaniem jest Ubezpieczenie Directors & Officers, które chroni majątek osobisty kadry zarządzającej, a także ich współmałżonków oraz spadkobierców. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu (polisa D&O) może chronić nie tylko przed odpowiedzialnością za zobowiązania cywilnoprawne lub podatkowe spółki, ale także w sytuacji odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej.

Odpowiedzialność cywilnoprawna może dotyczyć w szczególności odpowiedzialności wobec spółki za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (zawarcie umowy niekorzystnej dla spółki), odpowiedzialności wobec osób trzecich w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (np. gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań). Pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności karnej może nastąpić np. w wyniku popełnienia przestępstwa określonego przez KSH (np. niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki pomimo warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku), ustawę o rachunkowości (np. niesporządzenie sprawozdania finansowego lub zawarcie w nim nierzetelnych danych), kodeks karny (np. zawarcie niekorzystnej dla spółki transakcji).

Przykładami roszczeń, jakie wchodzą w zakres ochrony ubezpieczeniowej są także postępowania karne prowadzone przez prokuraturę pod zarzutem działania na szkodę spółki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, roszczenie do członków zarządu o pokrycie straty wynikającej z obniżenia dotacji z tytułu zaniedbań, postępowanie urzędu kontroli skarbowej w sprawie o nieprawidłowe rozliczanie podatków, postępowanie prowadzone przez KNF z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych, czy roszczenie pracownika o naruszenie dóbr osobistych (mobbing). Niedoceniany jest prewencyjny aspekt polisy OC Członków Zarządu. Z polisy pokrywane są koszty porady prawnej i innych eksperckich porad, mających zapobiec roszczeniu lub zminimalizować jego zakres.

Zakres oferowanej przez polisę Directors & Officers ochrony jest niezwykle szeroki i poza zakresem ochrony podstawowej obejmującej wypłatę uzasadnionego świadczenia i poniesieniem przez ubezpieczyciela w imieniu członków zarządu kosztów obrony, ubezpieczenie to obejmuje m.in.: koszty związane z odzyskaniem dobrego imienia przez członków zarządu, koszty porady prawnej, wydatki na kaucje i poręczenia.

Warto pamiętać, że polisą D&O można objąć nie tylko zarząd spółki kapitałowej. Adresatem ubezpieczenia mogą być również członkowie zarządów Wspólnot lub Spółdzielni Mieszkaniowych, Stowarzyszeń, czy Fundacji.

Brokerzy z grupy CONECTO BROKER posiadają szerokie doświadczenie w zakresie obejmowania ochroną osób zarządzających w podmiotach prawnych o różnej formie organizacyjnej i kapitałowej.

W obszarze zabezpieczenia interesów osób kluczowych i decyzyjnych oferujemy doradztwo przy tworzeniu dedykowanych programów ubezpieczeniowych obejmujących w ramach polisy D&O m. in.:

  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem spółki
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem udziałowców
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności zarządu względem osób trzecich

UWAGA: Dzięki uzyskanej pozycji na rynku ubezpieczeń, zakresy ochrony negocjujemy na najlepszych poziomach przy najlepszych stawkach!

Zakres usług brokerskich związanych z obsługą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu sprawdzisz tu - kliknij

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.